Этот сайт использует cookies!

Файлы cookie помогают нам улучшить взаимодействие с пользователем.Более подробную информацию можно найти в нашем соглашениe о конфиденциальности.

Deutsch English Русский
Регистрация Войти
Расширенный поиск
Рассылка № 220110

Exlibrus-российские и украинские электронные книги онлайн.

Рассылка книг, изданных на Украине 220110


Уважаемые дамы и господа, 

мы представляем вашему вниманию очередную рассылку книг, изданных на Украине по очень выгодным ценам.
(*Обратите внимание, что цены и доступность книг могут измениться ко времени заказа.)

Мы желаем вам здорового и успешного 2022 года!
Справочные издания общего типа / Справочники


Смаль І.В.
Географія туризму та рекреація. Словник-довідник.. / Смаль І.В.. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2010. 208, Broschiert 978-966-10-0281-3
Словник містить тлумачення основних термінів і понять, що використовуються у теорії та практиці рекреації і туризму. Видання включає більше 900 статей з історії та географії туризму і рекреації, а також економіки, менедж...
EUR 25.00
Лингвистика. Языкознание / Языкознание


Нищета В. А.
Риторика. Навчальний посібник. / Нищета В. А.. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 220, Broschiert 978-611-01-2229-0
Навчальний посібник розроблений для використання в підготовці бакалаврів спеціальності 014 Середня освіта (українська мова і література) ОПП «Середня освіта (українська мова і література, англійська мова)». Посібник міст...
EUR 36.00
Лингвистика. Языкознание / Украинский язык


Бабій І.М. та ін.
Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Навчальний посібник. Вид. 3-є, переробл. і доп.. / Бабій І.М. та ін.. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2021. 104, Broschiert 978-966-10-6752-2
У навчальному посібнику відповідно до вузівської програми з «Сучасної української літературної мови» запропоновано методику проведення лабораторних занять із «Морфеміки і словотвору». До кожної теми, крім плану і перелік...
EUR 28.00

Бабій І.М. та ін.
Морфеміка і словотвір сучасної української мови: самостійна та індивідуальна робота. Вид. 2-е, перероб. і доп.. / Бабій І.М. та ін.. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2022. 160, Broschiert 978-966-10-4525-4
У посібнику вміщено тексти самостійних робіт, індивідуальні науково-дослідні завдання (ІНДЗ), тести з курсу «Морфеміка і словотвір». Пропоновані завдання складено відповідно до чинної програми з курсу сучасної українсько...
EUR 30.00

Одинцова Галина Степанівна, Одинцова Юлія Вадимівна
Лінгвістичні афоризми та образні вислови. / Одинцова Галина Степанівна, Одинцова Юлія Вадимівна. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2021. 168, Broschiert 978-966-10-6091-2
У пропонованому посібнику зібрані крилаті вислови про лінгвістичні одиниці всіх рівнів мовної ієрархії, які об’єднані за тематичним принципом і розглядаються у таких розділах мовознавства: фонетика, графіка, орфографія, ...
EUR 25.00

Ющук Іван Пилипович
Мова — найбільший скарб : статті. / Ющук Іван Пилипович. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2020. 360, Broschiert 978-966-10-5656-4
У статтях збірника йдеться про походження й історичний розвиток української мови, висвітлюються питання про її структуру, логіку й закономірності побудови, про зв’язок мови з мисленням, про роль письменників, зокрема Тар...
EUR 40.00

Бабій Ірина Михайлівна
Синтаксис сучасної української мови: самостійна та індивідуальна робота. Словосполучення. Просте речення. Просте ускладнене речення: навч. Посібник. / Бабій Ірина Михайлівна. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. 192, Broschiert 978-966-10-3571-2
У посібнику вміщено завдання для самостійних робіт, індивідуальні науково-дослідні завдання (ІНДЗ), тести, праці для самостійного опрацювання та конспектування, перелік запитань для самоконтролю, питання для підсумкового...
EUR 20.00

Др. Ярослав Рудницький
Як говорити по літературному?. / Др. Ярослав Рудницький. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 104, Broschiert 978-611-01-2305-1
Роботу мовознавця, літературознавця і громадського діяча Ярослава Рудницького присвячено правопису української літературної мови та культурі мовлення. У книзі розглянуто питання норми літературної мови та важливості її д...
EUR 29.00
Лингвистика. Языкознание / Русский / украинский для иностранцев


Ющук Іван Пилипович, Бондарчук Юлія Андріївна
Українська мова для іноземців. Ukrainian for foreigners. Довідник. / Ющук Іван Пилипович, Бондарчук Юлія Андріївна. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2021. 168, Broschiert 978-966-10-5965-7
Довідник містить основну інформацію про фонетику, граматику, словнико-вий запас та правопис української мови у порівнянні з англійською мовою. Пра-вила проілюстровано прикладами, а також подано різні вправи. Слова та вир...
EUR 36.00
Лингвистика. Языкознание / Журналистика


Чекмишев О.
ОСНОВИ ЖУРНАЛІСТИКИ. / Чекмишев О.. Київ : Академія, 2021. 168, Broschiert (Альма-матер) 978-966-580-636-3
Навчальний посібник синтезує сучасні погляди на журналістику, її структуру та функції, місце в медіасистемі й місію в суспільстві, висвітлює зміст фахових, етичних стандартів та їхню роль у журналістській діяльності. У н...
EUR 37.00
Лингвистика. Языкознание / Перевод


Колодій Б.М.
Переклад аудіовізуальних текстів фахового спрямування. Навчальний посібник. / Колодій Б.М.. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 250, Broschiert (Альма-матер) 978-611-01-2241-2 pereklad
Переклад аудіовізуальних текстів фахового спрямування....
EUR 38.00
Литература / Литературоведение


Сметана Ірина, Тимченко Антоніна
В притаєних думах: мотивіка творчості Володимира Свідзінського. / Сметана Ірина, Тимченко Антоніна. Харків : Видавець Олександр Савчук, 2021. 380, Broschiert (Альма-матер) 978-617-7538-70-6
Поетична творчість Володимира Євтимійовича Свідзінського – самобутнє явище в українській літературі першої половини ХХ століття. Світ у віршах письменника, як зазначав французький славіст Емануїл Райс, – це «країна, де щ...
EUR 39.00

Ковалів Ю.
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (кін. ХІХ-поч. ХХІ ст.): У 10 томах. Т.8: Еміграційні колізії письменства. / Ковалів Ю.. Київ : Академія, 2021. 592, Broschiert (ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (кін. ХІХ-поч. ХХІ ст.): У 10 томах) 978-966-580-647-9
Десятитомне видання історії української літератури покликане розкрити панораму її розвитку від останніх десятиліть ХІХ ст. до сьогодення. Восьмий том охоплює літературний процес української еміграції на всіх континентах ...
EUR 52.00

Олекса Гай-Головко
Українські письменники в Канаді. / Олекса Гай-Головко. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 188, Broschiert (ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (кін. ХІХ-поч. ХХІ ст.): У 10 томах) 978-611-01-2359-4
Літературно-критичні нариси....
EUR 34.00
Литература / Классическая литература


Грінченко Б.
Каторжна : оповідання, повість. / Грінченко Б.. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2021. 368, Broschiert (ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (кін. ХІХ-поч. ХХІ ст.): У 10 томах) 978-966-10-5866-7
До збірки класика української літератури Бориса Грінченка (1863–1910) увійшли оповідання та повість, пройняті співчуттям і любов’ю до знедоленого трудового народу....
EUR 31.00

Франко І.
Для домашнього огнища : детективна повість. / Франко І.. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2021. 192, Broschiert (ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (кін. ХІХ-поч. ХХІ ст.): У 10 томах) 978-966-10-5475-1
Повість Івана Яковича Франка «Для домашнього огнища» спершу побачила світ польською мовою в 1892 році і лише через кілька років – українською. Описані у ній події відбуваються в Галичині і пов’язані з сім’єю капітана Ант...
EUR 30.00

Франко І.
Каменярі : вірші та поеми. / Франко І.. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2021. 232, Broschiert (ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (кін. ХІХ-поч. ХХІ ст.): У 10 томах) 978-966-10-5385-3
Олександр Олесь (справжнє прізвище — Кандиба) поетичний цикл “Княжа Україна” написав у 1920 р. в еміграції, присвятивши його подіям доби Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. Та з різних причин збірку не бул...
EUR 29.00

Олесь О.
Княжа Україна : збірка. / Олесь О.. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2021. 136, Broschiert (ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (кін. ХІХ-поч. ХХІ ст.): У 10 томах) 978-966-10-5557-4
У романі-хроніці «Люборацькі» український письменник Анатолій Свидницький (1834–1871) показав руйнування патріархальних традицій в середовищі духовенства України у 40–60-х роках XIX століття, розкрив разючу несумісність ...
EUR 28.00

Франко І.
Для домашнього огнища : детективна повість. / Франко І.. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2021. 192, Broschiert (ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (кін. ХІХ-поч. ХХІ ст.): У 10 томах) 978-966-10-5462-1
Повість Івана Яковича Франка «Для домашнього огнища» спершу побачила світ польською мовою в 1892 році і лише через кілька років – українською. Описані у ній події відбуваються в Галичині і пов’язані з сім’єю капітана Ант...
EUR 28.00

Квітка-Основ’яненко Г. Ф.
Сердешна Оксана. Збірка. / Квітка-Основ’яненко Г. Ф.. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 224, Broschiert (ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (кін. ХІХ-поч. ХХІ ст.): У 10 томах) 978-611-01-2251-1
«Сердешна Оксана» Григорія Квітки-Основ’яненка – це сентиментальна повість про тяжку долю дівчини. Закохана Оксана знівечила своє життя через гарного «копитана», який лише грався з нею, натомість чесний парубок Петро вря...
EUR 32.00
Литература / Поэзия. драматургия


Василь Челак
Від щирого серця. / Василь Челак. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 284, Broschiert (ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (кін. ХІХ-поч. ХХІ ст.): У 10 томах) 978-611-01-2214-6
Вірші і спомини...
EUR 40.00

Василь Онуфрієнко
Гість. / Василь Онуфрієнко. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 114, Broschiert (ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (кін. ХІХ-поч. ХХІ ст.): У 10 томах) 978-611-01-2212-2
Поезії...
EUR 29.00

Ласовський Ждан
На щоглах уявлень. / Ласовський Ждан. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 92, Broschiert (ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (кін. ХІХ-поч. ХХІ ст.): У 10 томах) 978-611-01-2317-4
Поезії...
EUR 28.00

Дарія Могилянка
Пісні мого серця. / Дарія Могилянка. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 114, Broschiert (ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (кін. ХІХ-поч. ХХІ ст.): У 10 томах) 978-611-01-2371-6
Поезії. Репринтне видання....
EUR 29.00

Калинець І.
Поезії з України. / Калинець І.. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 132, Broschiert (ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (кін. ХІХ-поч. ХХІ ст.): У 10 томах) 978-611-01-2315-0
Поезії...
EUR 31.00

Василь Онуфрієнко
Україна моя. / Василь Онуфрієнко. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 90, Broschiert (ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (кін. ХІХ-поч. ХХІ ст.): У 10 томах) 978-611-01-2213-9
Поезії...
EUR 28.00

Олег Ольжич.
Цитаделя духа. / Олег Ольжич.. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 234, Broschiert (ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (кін. ХІХ-поч. ХХІ ст.): У 10 томах) 978-611-01-2304-4
Повне зібрання творів поета, уривки із спогадів і праць про нього....
EUR 37.00
Литература / Современная проза


Свидницький А.
Люборацькі. Сімейна хроніка. Роман. / Свидницький А.. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2021. 280, Broschiert (Богданова шкільна наука) 978-966-10-5563-5
У романі-хроніці «Люборацькі» український письменник Анатолій Свидницький (1834–1871) показав руйнування патріархальних традицій в середовищі духовенства України у 40–60-х роках XIX століття, розкрив разючу несумісність ...
EUR 29.00

Джеймс С. А. Корі
Експансія. Кн. 2. Війна Калібана : роман. / Джеймс С. А. Корі. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2021. 480, Broschiert (Експансія) 978-966-10-6682-2
«Війна Калібана» — другий роман із серії «Експансія» авторства американських письменників-фантастів Деніела Абрагама і Тая Френка, котрі прибрали псевдонім Джеймс С. А. Корі. За жанром цей твір, як, утім, і вся серія — д...
EUR 50.00

Джеймс С. А. Корі
Експансія. Кн. 1. І прокинеться Левіафан : роман. / Джеймс С. А. Корі. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2021. 480, Broschiert (Експансія) 978-966-10-6431-6
«І прокинеться Левіафан» — перший роман із серії «Експансія» авторства американських письменників-фантастів Деніела Абрагама і Тая Френка, котрі прибрали псевдонім Джеймс С. А. Корі. За жанром цей твір, як, утім, і вся п...
EUR 50.00

Маклін А.
Коли пробють вісім склянок : роман. / Маклін А.. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2021. 296, Broschiert (Експансія) 978-966-10-6443-9
Це шотландський автор морських детективів, парадоксальний і гостроязикий Алістер Маклін. І це його найвідоміший бойовик про суперагента Калверта. Враховуючи те, що саме за цим романом свого часу зняли фільм з Ентоні Гопк...
EUR 42.00

Блох Р.
Психо : роман. / Блох Р.. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2021. 144, Broschiert (Експансія) 978-966-10-6727-0
«Психо» — роман, заснований на реальній історії, що набув статус культового завдяки славнозвісній екранізації Альфреда Гічкока....
EUR 37.00

Чейз Д.Г.
Ось ваш вінець, леді : детектив. / Чейз Д.Г.. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2020. 248, Broschiert (Експансія) 978-966-10-6246-6
«Ви караєте не ту людину. Я цього не робив. Розкрий цю справу, Мейсоне…» — це були останні слова Вессі перед його смертю у газовій камері. Тож репортер Нік Мейсон береться розплутати цю таємничу справу, кидаючи виклик си...
EUR 34.00

Кульвініскайте В.
Коли я була малолєткою : роман. / Кульвініскайте В.. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2021. 160, Broschiert (Експансія) 978-966-10-6695-2
«Це ваш вінець, леді» — чудовий мікс грубої сили та чуттєвості, інтриг та детективу, бойовика та пригодницького роману....
EUR 33.00

Бланка Б.
Крик : роман. / Бланка Б.. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2021. 176, Broschiert (Експансія) 978-966-10-6750-8
В останньому романі (2019 р.) популярної сучасної каталонської письменниці Бланки Бускетс (н. 1961 р.) висвітлено вікопомні для Каталонії події 2017 р., пов’язані, по-перше, з терактом у Барселоні, а по-друге, з референд...
EUR 37.00

Замкова З.С.
У лабіринтах дотиків : новели, роздуми. / Замкова З.С.. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2021. 264, Broschiert (Експансія) 978-966-10-6480-4
Окрім новел у цій книзі цитую тих, з ким суголосна душа. Довгий час на facebook публікувала короткі крилаті вислови, власні судження та роздуми. Назвала ці вкраплення — «Зоринки для душі»....
EUR 33.00

Джеймс С. А. Корі
Експансія. Кн. 3. Брама Абаддона : роман. / Джеймс С. А. Корі. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2022. Broschiert (Експансія) 978-966-10-6769-0
«Брама Абаддона» — третій роман із серії «Експансія» авторства американських письменників-фантастів Деніела Абрагама і Тая Френка, котрі прибрали псевдонім Джеймс С. А. Корі. За жанром цей твір, як, утім, і вся серія — д...
EUR 48.00


Експансія. / . Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2021. Broschiert (Експансія) 978-966-10- expansija
...


Процюк С.
ЧОРНЕ ЯБЛУКО. Роман про Архипа Тесленка. / Процюк С.. Київ : Академія, 2021. 192, Broschiert (Автографи часу) 978-966-580-645-5
Роман Степана Процюка «Чорне яблуко» — драматична і зворушлива історія платонічного кохання Архипа Тесленка у складній панорамі його короткого життя....
EUR 37.00

Сайко О.
ПТАХИ ЗАВЖДИ ПОВЕРТАЮТЬСЯ: повість. / Сайко О.. Київ : Академія, 2021. 128, Broschiert (Автографи часу) 978-966-580-625-7
Одного дня Олена несподівано прокинулася в палаті із заґратованими вікнами. Опинилася у світі, де межа між справжнім і вигаданим тремка й непевна. То був світ божевільні. Тут зустріла Магдалену, яка береже цноту для голл...
EUR 29.00

Коцюбинський М. М.
Persona grata. Збірка. / Коцюбинський М. М.. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 144, Broschiert (Автографи часу) 978-611-01-2255-9
«Persona grata» Михайла Коцюбинського — психологічне оповідання, присвячене проблемі моральної смерті ката Лазара, почуття якого повністю атрофовані і який легко вбиває . Найвідомішими творами автора є «Тіні забутих пред...
EUR 28.00

Марійка Підгірянка
Вибране. / Марійка Підгірянка. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 182, Broschiert (Автографи часу) 978-611-01-2337-2
Вибрані твори...
EUR 34.00

Винниченко В. К.
Голота. Повість. / Винниченко В. К.. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 112, Broschiert (Автографи часу) 978-611-01-2241-2
У представленому виданні, що вийшло в 1930 році, опубліковано повість «Голота» українського політичного й державного діяча першої половини ХХ століття, прозаїка і драматурга Володимира Винниченка. Твір уперше було надрук...
EUR 27.00

Лавренко М.
Дивні діла твої, Господи!. / Лавренко М.. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 302, Broschiert (Автографи часу) 978-611-01-2316-7
Збірка оповідань з таємнознавства....
EUR 41.00

Меланія Кравців
Дорога. / Меланія Кравців. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 242, Broschiert (Автографи часу) 978-611-01-2303-7
Роман...
EUR 37.00

Пасічник М.
З вишневих садів. / Пасічник М.. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 108, Broschiert (Автографи часу) 978-611-01-2318-1
Збірка новел і оповідань...
EUR 29.00

Винниченко В. К.
Записки Кирпатого Мефiстофеля. Роман. / Винниченко В. К.. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 240, Broschiert (Автографи часу) 978-611-01-2242-9
Доля видатного українського письменника Володимира Винниченка (1880- 1951) була надзвичайно складною та бурхливою. Цей талановитий художник слова був відомим політичним діячем, який все своє життя присвятив боротьбі за п...
EUR 33.00

Олекса Кобець
Записки полоненого. Пригоди і враження учасника першої світової війни. / Олекса Кобець. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 408, Broschiert (Автографи часу) 978-611-01-2353-2
Пригоди і враження учасника першої світової війни....
EUR 48.00

Леся Оленко
Зелені дні. / Леся Оленко. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 126, Broschiert (Автографи часу) 978-611-01-2360-0
Повість. Репринтне видання....
EUR 30.00

Олександра Ю.Копач.
Зі шляхів життя. / Олександра Ю.Копач.. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 210, Broschiert (Автографи часу) 978-611-01-2372-3
Репринтне видання....
EUR 35.00

Франко І. Я.
Зів’яле листя. Із днів журби. / Франко І. Я.. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 80, Broschiert (Автографи часу) 978-611-01-2252-8
Лірична драма І. Франка «Зів’яле листя» — це шедевр поетичної майстерності. Глибокий ліризм проникає в саму композицію книги. Пісні її — це три «жмутки» зів’ялого листя. Розповідаючи про муки свого нерозділеного кохання,...
EUR 26.00

Іван Іванов
Колима. / Іван Іванов. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 286, Broschiert (Автографи часу) 978-611-01-2346-4
Повість. Репринтне видання...
EUR 40.00

Квітка-Основ’яненко Г. Ф.
Купований розум. Збірка. / Квітка-Основ’яненко Г. Ф.. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 304, Broschiert (Автографи часу) 978-611-01-2250-4
«Купований розум» Григорія Квітки-Основ’яненка – це сатирично-гумористичне оповідання, в якому автор порушує питання справжнього інтелекту. Для твору характерний бурлескно-реалістичний стиль викладу. Оповідання «Куповани...
EUR 36.00

Винниченко В. К.
Нова заповідь. Роман. / Винниченко В. К.. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 288, Broschiert (Автографи часу) 978-611-01-2243-6
Представлено перше окреме видання другої редакції роману «Нова заповідь» українського письменника, політичного і громадського діяча Володимира Винниченка (1880–1951). У романі, написаному в жанрі детективу, відтворено то...
EUR 35.00

Кобилянська О. Ю.
Оповідання. / Кобилянська О. Ю.. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 272, Broschiert (Автографи часу) 978-611-01-2256-6
До цього тому ввійшли вибрані повісті, оповідання й новели О. Кобилянської, що неодноразово друкувалися за життя і після смерті письменниці, перекладені багатьма мовами. Вони становлять кращу частину її розмаїтої художнь...
EUR 34.00

Юрій Буряківець
Пашпорт на Україну. / Юрій Буряківець. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 286, Broschiert (Автографи часу) 978-611-01-2293-1
Роман...
EUR 40.00

Франко І. Я.
Перехресні стежки. Повість. / Франко І. Я.. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 304, Broschiert (Автографи часу) 978-611-01-2253-5
У соціально-психологічній повісті «Перехресні стежки» Іван Франко порушує проблеми взаємостосунків українського селянства та інтелігенції, різних суспільних груп, влади і підлеглих, проблеми служіння демократичної інтелі...
EUR 36.00

Дарія Ярославська
Під чужі зорі. / Дарія Ярославська. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 260, Broschiert (Автографи часу) 978-611-01-2216-0
Роман...
EUR 38.00

Борис Хотимский
Поляне. / Борис Хотимский. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 286, Broschiert (Автографи часу) 978-611-01-2341-9
Роман-легенда Бориса Хотимского «Поляне» посвящен жизни, трудам и войнам славянских племен, заселявших Поднепровье и соседние районы в VI веке нашей эры. Герои произведения — полулегендарный Полянский князь Кий, его брат...
EUR 40.00

Михайло Чемний
Потоптані мрії. / Михайло Чемний. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 194, Broschiert (Автографи часу) 978-611-01-2215-3
Спогади і автобіографія...
EUR 34.00

Василь Шевчук
Предтеча. Роман. / Василь Шевчук. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 342, Broschiert (Автографи часу) 978-611-01-2356-3
Зі сторінок роману Предтеча українського радянського письменника постає живий, своєрідно побачений і цікаво трактований образ великого гуманіста-філософа та митця Григорія Сковороди. Твір високого патріотичного звучання ...
EUR 43.00

Грінченко Б. Д.
Серед бурі. Драма. / Грінченко Б. Д.. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 112, Broschiert (Автографи часу) 978-611-01-2247-4
В історичній драмі «Серед бурі» Борис Грінченко розкриває тему боротьби українського народу проти польської шляхти. Ремарки констатують, що події відбуваються в місті Кальнику 1671 року, тобто в період, коли Україну розд...
EUR 27.00

Винниченко В. К.
Слово за тобою, Сталіне! Роман. / Винниченко В. К.. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 288, Broschiert (Автографи часу) 978-611-01-2244-3
Політична концепція в образах. В романі «Слово за тобою, Сталіне» з промовистим підзаголовком «Політична концепція в образах», В. Винниченко зробив спробу дати свій власний сценарій розгортання подій світової історії в н...
EUR 35.00

Грінченко Б. Д.
Сонячний промінь. Повість. / Грінченко Б. Д.. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 160, Broschiert (Автографи часу) 978-611-01-2249-8
«Сонячний промінь» Бориса Грінченка — соціально-психологічна повість, присвячена проблемам освіти селян. Випускник університету Марко Кравченко переконаний, що лише освіченість принесе народу щастя і волю, однак, селяни ...
EUR 29.00

Мерещак В.
Така вона була!. / Мерещак В.. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 334, Broschiert (Автографи часу) 978-611-01-2211-5
Роман...
EUR 43.00

Людмила Коваленко
Тиха вода. / Людмила Коваленко. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 290, Broschiert (Автографи часу) 978-611-01-2358-7
Повість. Репринтне видання....
EUR 40.00

Іван Ільєнко
У жорнах репресій. / Іван Ільєнко. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 400, Broschiert (Автографи часу) 978-611-01-2345-7
Оповіді про українських письменників (ЗА АРХІВАМИ ДПУ-НКВС)...
EUR 47.00

Винниченко В. К.
Чесність з собою. Роман. / Винниченко В. К.. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 144, Broschiert (Автографи часу) 978-611-01-2245-0
Чесність з собою — роман Володимира Винниченка, присвячений дискусійним питанням соціалізму та переконаності у ньому. Мирон, соціаліст, активно пропагує ідею «чесності з собою» серед робітників. Також він пропонує легалі...
EUR 28.00

Володимир Янів
Шляхи. / Володимир Янів. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 156, Broschiert (Автографи часу) 978-611-01-2307-5
Поезії....
EUR 32.00

Одрач Федір
Щебетун. / Одрач Федір. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 282, Broschiert (Автографи часу) 978-611-01-2377-8
Повість....
EUR 40.00

Хвильовий М.
Я (романтика). Збірка. / Хвильовий М.. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 272, Broschiert (Автографи часу) 978-611-01-2254-2
«Я (Романтика)» — героїко-романтична новела Миколи Хвильового (1893— 1933), пройнята пафосом гуманізму. Головний герой, розриваючись між виконанням революційного обов’язку і дотриманням принципів добра, чинить найганебні...
EUR 34.00

Alcott L.
Маленькі жінки. Частина 2. / Alcott L.. Харьков : Фоліо, 2021. 352, Broschiert (Folio World’s Classics) 978-966-03-9373-8
Друга частина роману «Маленькі жінки» американської письменниці Луїзи Мей Елкотт (1832—1888) — продовжує розповідь про чотирьох сестер сімейства Марч – Маргарет, Джо, Бет і Еммі. У романі частково використані дитячими сп...
EUR 31.00

Курков А.
Сердце – не мясо. / Курков А.. Харьков : Фоліо, 2021. 416, Broschiert (Ретродетектив) 978-966-03-9782-8
В апреле 1919 года жизнь в Киеве пугает своей непредсказуемостью. Самсона Колечко и его товарища и сослуживца Сергия Холодного отправляют выяснить происхождение лужи крови под дверью сарая во дворе одного домовладения в ...
EUR 32.00
Литература / Воспоминания. Письма. Биографии


Ілько Борщак, Рене Мартель
Іван Мазепа. / Ілько Борщак, Рене Мартель. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 154, Broschiert (Ретродетектив) 978-611-01-2347-1
Життя й пориви великого гетьмана. Репринтне видання...
EUR 32.00

В. Чоп
Нестор Иванович Махно. / В. Чоп. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 76, Broschiert (Ретродетектив) 978-611-01-2386-0
Книга являет собой краткий биографический очерк украинского полководца и политического деятеля – Нестора Ивановича Махно. На основании изучения широкоrо круга исторических источников автор предлагает свою ориrиналъную тр...
EUR 27.00

Михайло Грушевський
Про батька козацького Богдана Хмельницького. / Михайло Грушевський. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 56, Broschiert (Ретродетектив) 978-611-01-2388-4
Твiр вiдомого українського iсторика М. С. Грушевського присвячений життю i дtяльностi славного сина України, видатного полiтика, полководця Богдана Хмельницького....
EUR 26.00

Дмитро Донцов
Рік 1918, Київ. / Дмитро Донцов. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 132, Broschiert (Ретродетектив) 978-611-01-2294-8
Київский щоденник Дмитра Донцова (записи з 29 травня 1918 р. по 9 лютого 1919 р.) - живе і безпосереднє свідчення учасника подій одного з найцікавіших періодів української історії - Української Держави Гетьмана П.Скоропа...
EUR 31.00

Дмитро Купяк
Спогади нерозстріляного. / Дмитро Купяк. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 354, Broschiert (Ретродетектив) 978-611-01-2352-5
Бажання написати спогади зародилось в мені в зв язку з провокацією Москви, яка в 1964 році повела інтенсивну кампанію проти мене, вимагаючи від Канади видати мене СССР, як воєнного злочинця. Після інтервю, яке я дав кана...
EUR 44.00

Василь Шевчук
Страсті за Миколаєм (Микола Лисенко). / Василь Шевчук. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 584, Broschiert (Ретродетектив) 978-611-01-2342-6
Репринтне видання...
EUR 58.00

Штиллер Вернер
Агент. Моя жизнь в трех разведках. / Штиллер Вернер. Київ : Сварог и К, 2021. 256, Broschiert (Ретродетектив) 978-611-01-2269-6
Уход старшего лейтенанта Главного управления разведки (ГУР) МГБ ГДР («Штази») Вернера Штиллера в начале 1979 года был самым большим поражением восточногерманской госбезопасности. Офицер–оперативник из ведомства Маркуса В...
EUR 53.00
Литература / Фольклор


Пригара М.А.
Козак Голота: збірка оповідань за мотивами українських народних дум.. / Пригара М.А.. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2010. 80, Broschiert (Ретродетектив) 978-966-01-0380-1
Збірка оповідань за мотивами українських народних дум. Для молодшого шкільного віку....
EUR 26.00
Литература / Публицистика


Микола Воротиленко
Заповіт Петра I. / Микола Воротиленко. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 272, Broschiert (Ретродетектив) 978-611-01-2389-1
Книга розкриває призабуту i приховану українську iсторичну правду. Ту правду, що пролягла чорною трагiчною стрiчкою через долю українського народу, який боровся за справедливiстьь та волю у нерiвних умовах минулого тисяч...
EUR 39.00

Винниченко В. К.
Поворот на Україну. Молода кров. / Винниченко В. К.. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 112, Broschiert (Ретродетектив) 978-611-01-2246-7
Стаття українського політичного й державного діяча, прозаїка, драматурга й художника Володимира Винниченка вийшла друком 1926 року. Письменник висвітлює питання свого повернення в Україну та відносини із радянською владо...
EUR 27.00

Павло Халебський
Україна-земля козаків. / Павло Халебський. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 208, Broschiert (Ретродетектив) 978-611-01-2336-5
Чи знаете ви, через що дyx геройства в Українi пропав? Через те, що вiд деякого часу мiсце козацтва зайняло школярство, що замiсть давнiх героїчних постатей нащадилися карєристи, якi шукають тiльки посад та вiдзнак....
EUR 35.00

Стюарт Стивен
Асы шпионажа. Закулисная история израильской разведки. / Стюарт Стивен. Київ : Сварог и К, 2021. 464, Broschiert (Ретродетектив) 978-611-01-2265-8
Увлекательное и вместе с тем научное исследование деятельности израильской разведки за сорок лет ее существования. Израильская разведка сегодня считается одной из лучших в мире. На ее счету сотни невероятных операций, мн...
EUR 65.00

Палант Борис
Билль о правах. / Палант Борис. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 272, Broschiert (Ретродетектив) 978-611-01-2259-7
По мнению автора, одного из ведущих американских адвокатов, специалиста в области международного и иммиграционного права, Америка стала великой страной благодаря своей Конституции и Биллю о правах. Читателю будет интерес...
EUR 54.00

Кристи Нильс
Борьба с преступностью как индустрия. Вперед, к Гулагу западного образца. / Кристи Нильс. Київ : КНТ, 2021. 256, Broschiert (Ретродетектив) 978-611-01-2399-0
Автор — всемирно известный криминолог Нильс Кристи — рассматривает проблему уголовного наказания в контексте глобального социально-экологического кризиса, переживаемого сегодня человечеством. Данная работа представляет и...
EUR 56.00

Нокс Микки
Быть психопатом. Интервью с серийным убийцей. / Нокс Микки. Київ : Сварог и К, 2021. 384, Broschiert (Ретродетектив) 978-611-01-2268-9
Добро пожаловать на самое дно человеческой души. Кто способен стать серийным убийцей, и что должно произойти в жизни человека, чтобы так надломить психику? Сколько боли нужно испытать человеку, чтобы превратиться в чудов...
EUR 58.00

Капитонов К. А.
Израиль. История Моссада и спецназа. / Капитонов К. А.. Київ : КНТ, 2021. 364, Broschiert (Ретродетектив) 978-611-01-2427-0
Эта книга — об истории израильской разведки Моссад и израильского спецназа. Читатель впервые имеет возможность познакомиться с личными делами руководителей Моссада и создателей подразделений специального назначения, а та...
EUR 67.00

Поварнин С. И.
Искусство спора. О теории и практике спора. / Поварнин С. И.. Київ : КНТ, 2021. 176, Broschiert (Ретродетектив) 978-611-01-2398-3
В книге очень доступно, популярным языком, хотя и на примерах действительности того времени, рассказывается о правилах и приемах спора, даются основные понятия и принципы логики (правильного мышления), позволяющие при ов...
EUR 50.00

Фридрих Август фон Хайек
Конституция свободы. / Фридрих Август фон Хайек. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 768, Broschiert (Ретродетектив) 978-611-01-2258-0
Opus magnum великого философа и экономиста XX века Фридриха Августа фон Хайека, «Конституция свободы» в деталях описывает позитивный идеал классического либерализма применительно к современному обществу и пересматривает ...
EUR 82.00

Руссо Энцо
Мафия изнутри. Исповедь мафиозо. / Руссо Энцо. Київ : КНТ, 2021. 240, Broschiert (Ретродетектив) 978-611-01-2391-4
В середине 1988 года в Италии вышла книга, наделавшая много шума: анонимный автор предложил читателям выполненную им литературную запись воспоминаний неизвестного мафиозо по имени Джованни. Поисками автора книги и ее гер...
EUR 53.00

Минна Розарио
Мафия против закона. / Минна Розарио. Київ : КНТ, 2021. 256, Broschiert (Ретродетектив) 978-611-01-2361-7
Книга итальянского юриста Розарио Минны, русский перевод которой предлагается вниманию советского читателя, посвящена истории мафии — подпольной преступной организации, чья власть некогда ограничивалась несколькими сицил...
EUR 53.00

Аростегай Мартин
Рыцари сумерек. Тайны спецслужб мира. / Аростегай Мартин. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 384, Broschiert (Ретродетектив) 978-611-01-2267-2
Британский литератор и журналист Мартин Аростегай рассказывает о том, как исходе второй мировой войны возникло первое в мире спецподразделение — британская САС. В увлекательной детективной манере автор описывает операци...
EUR 60.00

Линдер Иосиф
Спецслужбы мира за 500 лет. / Линдер Иосиф. Київ : КНТ, 2021. 880, Broschiert (Ретродетектив) 978-611-01-2230-6
Термин «спецслужбы» возник не так уж давно, однако само явление старо как мир. Публикация труда И. Б. Линдера и С. А. Чуркина «Спецслужбы мира за 500 лет» помогает пролить свет на многие тайны, над которыми бились лучшие...
EUR 88.00

Шеллинг Томас
Стратегия конфликта. / Шеллинг Томас. Київ : КНТ, 2021. 384, Broschiert (Ретродетектив) 978-611-01-2418-8
Книга посвящена исследованию общей логики поведения участников конфликтных ситуаций — теории игр. Впервые вышедшая в 1960 г., она стала фундаментальным вкладом в эту науку, заложив основы теории стратегического поведения...
EUR 70.00

Роудз Марк
Як розмовляти з ким завгодно. Впевнене спілкування в будь-якій ситуації. / Роудз Марк. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 160, Broschiert (Ретродетектив) 978-611-01-1717-3
Якщо ви хоч раз в житті втрачали можливість використати безпосередній контакт з важливими для вас людьми, прислухайтесь до порад Марка Роудза. Він допоможе вам розібратися, які саме причини заважають вам вільно спілкуват...
EUR 34.00

Гулливеров С., Сумская А.
Личная безопастность в мирное время или продвинутый подход. / Гулливеров С., Сумская А.. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 304, Broschiert (Ретродетектив) 978-966-373-922-9
В книге «продвинутый подход» я хотел бы продолжить тему личной безопасности в мирное время, с небольшими точечными «вкраплениями» в виде тезисов, о личности самурая. Данная тематика, о первых рабочих шагах телохранителя,...
EUR 49.00

Гулливеров С., Сумская А.
Личная безопастность в мирное время или продвинутый подход. / Гулливеров С., Сумская А.. Київ : КНТ, 2021. 304, Broschiert (Ретродетектив) 978-966-373-922-8
В книге «продвинутый подход» я хотел бы продолжить тему личной безопасности в мирное время, с небольшими точечными «вкраплениями» в виде тезисов, о личности самурая. Данная тематика, о первых рабочих шагах телохранителя,...
EUR 49.00
Литература / Детская литература


Saint-Exupery А.
Маленький принц. / Saint-Exupery А.. Харьков : Фоліо, 2021. 128, Broschiert (Folio World’s Classics) 978-966-03-9421-6
Твори відомого французького письменника, поета, професійного льотчика Антуана де Сент-Екзюпері (1900—1944) раз у раз привертають увагу сучасного читача. «Маленький принц» (1943) — найвідоміший його твір — став підсумком ...
EUR 26.00
Литература / Развивающие книги для детей


Вайнгольд А.
Чому? Чого? Навіщо? Відкриваємо світ динозаврів. / Вайнгольд А.. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2021. 20, Broschiert (Folio World’s Classics) 978-966-10-6304-3
• Хто такі динозаври? • Як полювали хижаки? • Чому динозаври такі великі? • Чи мали динозаври пір’я?...
EUR 50.00

Рюбель Д.
Чому? Чого? Навіщо? Досліджуємо власне тіло. / Рюбель Д.. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2021. 18, Broschiert (Folio World’s Classics) 978-966-10-6305-0
• Чому в нас болять зуби? • Що таке гикавка? • Для чого нам потрібні м’язи? • Який вигляд мають наші кістки?...
EUR 46.00
Культура. Традиции / История культуры


Чумарна М.І.
На полотні вічності. Таємниці вишивки і вишивання. / Чумарна М.І.. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2021. 144, Broschiert (Folio World’s Classics) 978-966-10-6111-7
Книжка вводить читача у світоглядний всесвіт давньої України, знайомить із звичаєвою та матеріальною культурою нашого народу, що зароджувалась і відроджувалась з покоління в покоління під дахом «солом’яного храму», яким ...
EUR 54.00

Чумарна М.І.
Я є Україна. Світоглядний всесвіт українців. / Чумарна М.І.. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2021. 304, Broschiert (Folio World’s Classics) 978-966-10-5323-5
Книжка вводить читача у світоглядний всесвіт давньої України, знайомить із звичаєвою та матеріальною культурою нашого народу, що зароджувалась і відроджувалась з покоління в покоління під дахом «солом’яного храму», яким ...
EUR 63.00

Колектив авторів
Кириличні стародруки ХVI-XVIII ст. у збірці Національного Києво- Печерського історико-культурного заповідника. / Колектив авторів. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 316, Broschiert (Folio World’s Classics) 978-611-01-2299-3
Репринтне видання...
EUR 42.00
Культура. Традиции / Философия


Алексюк І.А.
Філософія мови: традиція аналітичної філософії. Підручник. / Алексюк І.А.. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 320, Broschiert (Folio World’s Classics) 978-611-01-2284-9
Зміст підручника складає основу курсу філософії мови, який автор викладає для студентів-магістрів філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Мета підручника – ознайомлення з гол...
EUR 42.00

Р. В. Павелків, Н. В. Корчакова
Філософія освітнього простору: психологічний вимір. / Р. В. Павелків, Н. В. Корчакова. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 400, Broschiert (Folio World’s Classics) 978-611-01-2289-4
Робота присвячена розкриттю питань психології вищої школи, особливостей психологічної підготовки майбутніх фахівців педагогічного та психологічного спрямування у закладі вищої освіти. Запропоновані матеріали спрямовані н...
EUR 47.00

Николай Бердяев
Дух и реальность. Основы богочеловеческой духовности. / Николай Бердяев. Київ : Сварог и К, 2021. 242, Broschiert (Folio World’s Classics) 978-611-01-2379-2
Николай Бердяев – один из виднейших представителей религиозной философии XX столетия, но прежде всего – первый в нашей стране представитель школы религиозного экзистенциализма, неизменно противопоставляющий свободу духа ...
EUR 37.00

Николай Бердяев
Философия неравенства. Письма к недругам по социальной философии. / Николай Бердяев. Київ : Сварог и К, 2021. 390, Broschiert (Folio World’s Classics) 978-611-01-2383-9
«… Письма эти, в которых я хочу подвести итог всем мыслям моим по социальной философии, обращаю непосредственно к моим недругам, людям враждебного мне духа, противного мне чувства жизни, чужих мне мыслей. Много у меня не...
EUR 46.00

Николай Бердяев
Философия свободного духа. Проблематика и апология христианства. / Николай Бердяев. Київ : Сварог и К, 2021. 510, Broschiert (Folio World’s Classics) 978-611-01-2384-6
«… Есть два типа душевного устроения, которые сталкиваются на протяжении всей человеческой истории и с трудом понимают друг друга. Один из этих типов принадлежит коллективу, социальному большинству, и он внешне преоблада...
EUR 54.00

Николай Бердяев
Философия свободы. / Николай Бердяев. Київ : Сварог и К, 2021. 374, Broschiert (Folio World’s Classics) 978-611-01-2385-3
«… Заглавие этой книги требует разъяснения. Философия свободы не означает здесь исследования проблемы свободы как одной из проблем философии, свобода не означает здесь объекта. Философия свободы значит здесь – философия ...
EUR 45.00

Николай Бердяев
Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. / Николай Бердяев. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 258, Broschiert (Folio World’s Classics) 978-611-01-2390-7
Николай Бердяев – один из виднейших представителей религиозной философии ХХ столетия, но прежде всего – первый в нашей стране представитель школы религиозного экзистенциализма, неизменно противопоставляющий свободу духа ...
EUR 38.00

Николай Бердяев
Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения. / Николай Бердяев. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 220, Broschiert (Folio World’s Classics) 978-611-01-2597-0
Николай Бердяев – один из виднейших представителей религиозной философии XX столетия, но прежде всего – первый в нашей стране представитель школы религиозного экзистенциализма, неизменно противопоставляющий свободу духа ...
EUR 36.00
Культура. Традиции / Психология


Бьорн Зюфке
Мужская душа. Психологический путеводитель по хрупкому миру сильного пола. / Бьорн Зюфке. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 298, Broschiert (Folio World’s Classics) 978-611-01-2354-9
Мужская душа – это неизведанная земля. Не только для женщин, но часто и для самих мужчин. Иногда даже сами себе они не могут ответить на вопрос «Как дела?». Мужчины подавляют, не принимают всерьез, прячутся на работе или...
EUR 41.00
Культура. Традиции / Религия


С.В.Кульженко
Собор Св. Равноапостольного Князя Владимира в Киеве. / С.В.Кульженко. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 188, Broschiert (Folio World’s Classics) 978-611-01-2300-6
Репринтное издание...
EUR 34.00

Михайло Грушевський
З історії релігійної думки на Україні. / Михайло Грушевський. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 194, Broschiert (Folio World’s Classics) 978-611-01-2348-8
Репринтне видання...
EUR 35.00
Искусство / История искусствКомплект книжок Церковне мистецтво України в 3-х томах. / . Харьков : Фоліо, 2021. 3000, Broschiert (Релігія. Великі істини) 978-966-03-8365-4
ПРОДАЄТЬСЯ В КОМПЛЕКТІ Церковне мистецтво України Т. І Архітектура. Монументальне мистецтво У першому томі розкрито історію, художньо-стильове та жанрове розмаїття української церковної архітектури і монументального ми...
EUR 5120.00
Искусство / Живопись


Д.И. Киплик
Техника живописи. / Д.И. Киплик. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 534, Broschiert (Релігія. Великі істини) 978-611-01-2301-3
Труд профессора Института живописи, скульптуры и архитектуры Д. И. Киплика «Техника живописи» впервые был издан более полувека тому назад. Несмотря на то, что книга переиздавалась несколько раз, в настоящее время она явл...
EUR 55.00
Искусство / Музыка. Музыковедение


Волошин В.М.
Ми любимо свою землю. Збірник дитячих пісень. / Волошин В.М.. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2022. 52, Broschiert (Релігія. Великі істини) 979-0-707534-26-7
Збірка пісень спрямована на допомогу керівникам гуртків художньої самодіяльності середніх шкіл та позашкільних дитячих закладів культури і мистецтв. Пісні мелодійні, легко запам’ятовуються і сприяють формуванню любові до...
EUR 26.00

Жульєва Л.В.
Сторінками альбомів Віктора Косенка. / Жульєва Л.В.. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2022. 60, Broschiert (Релігія. Великі істини) 979-0-707534-21-2
Мета цього збірника — наблизити виконання п’єс Віктора Косенка до більш раннього віку й пожвавити інтерес до його чудових творів. Для учнів молодших та середніх класів дитячої музичної школи, дитячої школи мистецтв, а та...
EUR 27.00

Баран В.Д.
Ой, верше, мій верше. / Баран В.Д.. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2022. 32, Broschiert (Релігія. Великі істини) 979-0-707534-01-4
...
EUR 25.00

Облещук М.Й.
Задзвонили дзвони. Збірник дитячих пісень. / Облещук М.Й.. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2021. 64, Broschiert (Релігія. Великі істини) 979-0-707534-22-9
До посібника увійшли пісні знаного на Тернопіллі композитора Михайла Облещука та Стефанії Облещук. Для керівників вокальних гуртків середніх шкіл та закладів культури, а також усіх, хто любить співати....
EUR 28.00
Общественные науки / Образование


Н. С. Саєнко, Т. П. Голуб, Ю. Е. Лав
Дидактичний потенціал цифрових освітніх технологій для освітнього процесу. Монографія. / Н. С. Саєнко, Т. П. Голуб, Ю. Е. Лав. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 154, Broschiert (Релігія. Великі істини) 978-611-01-2182-8
Монографія присвячена актуальній проблемі інтеграції цифрових освітніх технологій у освітній процес вищих закладів освіти. У ракурсі проблематики монографії постає аналіз інновацій, яких потребує процес вдосконалення вик...
EUR 32.00

П.М. Слободян
История специального образования в Англии. Развитие представлений об интеллектуальной недостаточности. / П.М. Слободян. Київ : Сварог и К, 2021. 104, Broschiert (Релігія. Великі істини) 978-611-01-2311-2
Книга посвящена историческим аспектам изучения умственной отсталости в Великобритании в XIII-XX вв. В ней рассматриваются ключевые вопросы, связанные с эволюцией представлений о слабоумии в английском обществе, с отношен...
EUR 29.00
Справочные издания общего типа / Словари / Русский / украинский язык


Петрова Г.В.
Латинсько-український словотвірний словник.. / Петрова Г.В.. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2010. 880, Broschiert (Релігія. Великі істини) 978-966-10-1237-9
Слово може бути цікавим не лише у тексті, а й як самостійна сутність зі своєю історією, властивостями, значеннями. Кожне значення слова є елементом складної системи багатьох його значень. Кожне слово — елемент ще більш с...
EUR 37.00

Северинюк В.М.
Популярні українські прислів’я та приказки : тематичний коментований словник. / Северинюк В.М.. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2019. 176, Broschiert (Релігія. Великі істини) 978-966-10-4757-9
Структура словника тематична. Він має 16 розділів, визначених відповідно до головних сфер життєдіяльності людини — духовно-культурної, економічної, соціальної, суспільно-політичної. Прислів’я та приказки згруповано за рі...
EUR 33.00

Вусик О.С.
Словник синонімів української мови: понад 2500 синонімічних гнізд. / Вусик О.С.. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. 576, Broschiert (Релігія. Великі істини) 978-966-10-2353-5
Словник складає різнобічну характеристику синонімів сучасної української мови. Це плід багаторічної праці автора — письменника. Розрахований на філологів, письменників, журналістів, учителів-словесників, учнівську та сту...
EUR 37.00

Куньч З.Й.
Універсальний словник української мови.. / Куньч З.Й.. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2007. 848, Broschiert (Релігія. Великі істини) 966-692-462-5
Пропонований словник — це перша в українській лексикографії спроба вмістити в одній книзі найширше уявлення про слово: про його граматичні особливості, написання, наголос, змінюваність, лексичне значення, сполучуваність,...
EUR 48.00
Справочные издания общего типа / Словари / Специализированные словари


Козовік І.А. та ін.
Словник античної мітології. (М). / Козовік І.А. та ін.. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2009. 312, Broschiert (Релігія. Великі істини) 978-966-10-1475-5
Видання присвячене мітології давніх греків та римлян. Його статті не лише наводять мітологічні імена й назви реалій та понять античности, а й розкривають зміст мітів, розповідають про джерела їх виникнення . Підкреслюєть...
EUR 24.00

Садловський Ю.І.
Словник футуризму. / Садловський Ю.І.. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. 128, Broschiert (Релігія. Великі істини) 978-966-10-3590-3
Пропоноване видання окреслює історію одного з провідних напрямів у літературі та мистецтві початку XX сторіччя — футуризму. Майже 300 словникових статей дають об’єктивне уявлення про різні мистецькі напрями, течії, школи...
EUR 28.00

Сазонець О.М.
Міжнародний бізнес і логістика. Понятійно-термінологічний словник. / Сазонець О.М.. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 288, Broschiert (Релігія. Великі істини) 978-611-01-2411-9
Авторами понятійно-термінологічного словника, які є висококваліфіковані фахівці у сфері міжнародних економічних відносин, міжнародного бізнесу і логістики підготовлено видання, що істотно поповнило інформаційний фонд суч...
EUR 40.00
Справочные издания общего типа / Словари / Двух- и многоязычныe словари


Смолій Михайло Степанович
Великий українсько-німецький словник. Том 1-2. / Смолій Михайло Степанович. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2017. 1088, 1008, Broschiert (Релігія. Великі істини) 978-966-408-548-6
Пропонований словник — це натепер найбільший за обсягом і найповніший за змістом українсько-німецький словник. Він охоплює як загальновживану, так і спеціальну лексику, великий набір фразеологічних одиниць. У словнику де...
EUR 92.00

Адамовська Л.М.
Англо-український, українсько-англійський ілюстрований словник.. / Адамовська Л.М.. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2009. 1 248, Broschiert (Релігія. Великі істини) 978-966-10-0412-1
Двомовний словник охоплює близько 50 000 слів, широко вживаних у побутовому, діловому, культурному спілкуванні та містить 72 тематичні малюнки, метою яких є розширити значення слова чи теми і допомогти корис¬тувачеві кра...
EUR 31.00

Домагальскі С.
Великий польсько-український, українсько-польський словник. Термінології сучасного бізнесу.. / Домагальскі С.. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2010. 1 800, Broschiert (Релігія. Великі істини) 978-966-10-1168-6
...
EUR 42.00

Домагальскі С.
Практичний польсько-російсько-український словник з індексами російських і українських термінів. / Домагальскі С.. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. 1 312, Broschiert (Релігія. Великі істини) 978-966-10-1320-8
...
EUR 31.00

Ярмолюк М.О. та ін.
Практичний польсько-український правописний словник для середнього рівня. / Ярмолюк М.О. та ін.. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2020. 336, Broschiert (Релігія. Великі істини) 978-966-10-6109-4
«Польсько-український орфографічний словник» призначений для тих, хто цікавиться польською мовою. Обсяг і структура словника спрямовані насамперед на задоволення потреб учнів, які вивчають польську мову; студентів з Укра...
EUR 41.00


Універсальний словник польсько-український і українсько-польський. / . Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. 656, Broschiert (Релігія. Великі істини) 978-966-10-1805-0
Словник містить близько 30 тис. слів у польсько-українській і українсько-польській частинах. Призначений для широкого кола осіб: туристів, школярів і студентів, початківців у вивченні української чи польської мови. Словн...
EUR 25.00

Зайковскі С.А. та ін.
Шкільний англо-український словник з ілюстраціями і прикладами. / Зайковскі С.А. та ін.. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2017. 656, Broschiert (Релігія. Великі істини) 978-966-10-1529-5
Шкільний англо-український словник містить базові слова англійської мови та їхній переклад українською. У ньому охоплено лексику різноманітної тематики, що відповідає чинній програмі з іноземних мов. Наведені приклади вж...
EUR 32.00
Общественные науки / Общая история / Средневековье пр. 5-15 вв.


Иордан
О происхождении и деянии гетов. Getica. / Иордан. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 582, Broschiert (Релігія. Великі істини) 978-611-01-2298-6
Сочинение позднего римского историка Иордана `О происхождении и деяниях гетов (Getica)` одно из крупнейших произведений эпохи раннего европейского средневековья, один из интереснейших источников по истории всей эпохи в ц...
EUR 58.00

М.С. Грушевский
Очерк истории Киевской земли. От смерти Ярослава до конца XIV столетия. / М.С. Грушевский. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 538, Broschiert (Релігія. Великі істини) 978-611-01-2338-9
Сочинение тематически разделено автором на четыре раздела. В первом собраны историко-географические данные; здесь определяется территория Киевской земли и населенные места изучаемого периода. Второй раздел состоит из тре...
EUR 55.00

Добиаш-Рождественская Ольга Антоновна
Эпоха крестовых походов: Запад и крестовое движение. / Добиаш-Рождественская Ольга Антоновна. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 126, Broschiert (Релігія. Великі істини) 978-611-01-2297-9
Книга известного советского историка-медиависта О.А.Добиаш-Рождественской, несмотря на небольшой объем, подробно и ярко повествует о событиях ХІ-ХІІІ веков, когда огромные массы населения средневековой Европы пришли в дв...
EUR 30.00
Общественные науки / Общая история / Украина


А.Я. Ефименко
История украинского народа. / А.Я. Ефименко. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 418, Broschiert (Релігія. Великі істини) 978-611-01-2339-6
Происхождение настоящего труда следующее. В январе 1896 г. <<Киевская Старина>> - специальный журнал, посвященный вопросам южнорусской истории,- обнародовала программу научно-популярной <<Истории Южной Русю>. Программа э...
EUR 48.00

Іван Огієнко
Історія українського друкарства. / Іван Огієнко. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 504, Broschiert (Релігія. Великі істини) 978-611-01-2445-4
Радянські цензори відносили цю книгу до особливо крамольних і небезпечних передусім тому, що автор аргументовано зруйнував усталені досі наукові стереотипи щодо вторинності, підпорядкованості українського друкарства рос...
EUR 53.00

Петро Лаврів
Колонізація українських і суміжних степів. / Петро Лаврів. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 56, Broschiert (Релігія. Великі істини) 978-611-01-2351-8
Історичний нарис...
EUR 26.00

Ірина Скакальська
Практикум з історії України модерної епохи (ХІХ - ХХІ ст.). / Ірина Скакальська. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 158, Broschiert (Релігія. Великі істини) 978-966-373-931-1
Посібник-практикум створено з основним акцентом на самостійну роботу студента. У практикумі запропоновано кейси з переліку контрольних питань, практичних і творчих завдань, теми рефератів, доповідей, повідомлень, презент...
EUR 36.00

Проспер Меріме
Українські козаки та їхні останні гетьмани. Богдан Хмельницький. / Проспер Меріме. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 236, Broschiert (Релігія. Великі істини) 978-611-01-2343-3
Репринтне видання...
EUR 37.00

Василь Плющ
Боротьба за українську державу під совєтською владою. Підпільні українські організації в Україні у 1920-1941 роках. Розгром української еліти й українського селянства. / Василь Плющ. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 118, Broschiert (Релігія. Великі істини) 978-611-01-2349-5
Репринтне видання...
EUR 30.00

М. Шаповал
Велика революція і українська визвольна програма. / М. Шаповал. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 334, Broschiert (Релігія. Великі істини) 978-611-01-2306-8
Репринтне видання...
EUR 43.00

Григорій Наш
Історія українського народу. / Григорій Наш. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 250, Broschiert (Релігія. Великі істини) 978-611-01-2350-1
Репринтне видання....
EUR 38.00

Михайло Грушевський
Як жив український народ. Коротка історія України. / Михайло Грушевський. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 136, Broschiert (Релігія. Великі істини) 978-611-01-2292-4
У цій унікальній книзі, написаній видатним українським вче- ним, письменником і політичним діячем Михайлом Грушевським, стисло і доступно, надзвичайно колоритною мовою розповідається про невмирущі сторінки нашої героїчно...
EUR 31.00

Яневський Д., Красовицький О.
10 розмов про Історію України. / Яневський Д., Красовицький О.. Харьков : Фоліо, 2021. 352, Broschiert (Великий науковий проект) 978-966-03-9892-4
Наше видання присвячене одному з найбільш актуальних питань сучасної України — висвітленню Історії нашої держави. В різні періоди окремі території нашої країни були складовою частиною різних держав, що не могло не відобр...
EUR 42.00

Бойко О.
30 років незалежності України. Том 1. До 18 серпня 1991 року. / Бойко О.. Харьков : Фоліо, 2021. 448, Broschiert (Великий науковий проект) 978-966-03-9746-0
На початку 90-х років ХХ ст. сталася подія, що кардинально змінила хід світової історії — розпався Радянський Союз, а на політичній карті світу з’явилася низка нових самостійних держав, однією з яких і була Україна. Які ...
EUR 49.00

Бойко О.
30 років незалежності України. Том 2. Від 18 серпня 1991 року до 31 грудня 1991 року. / Бойко О.. Харьков : Фоліо, 2021. 432, Broschiert (Великий науковий проект) 978-966-03-9747-7
Детальний та обґрунтований аналіз подій та процесів, що відбувалися в останні чотири місяці формального існування радянської імперії; ретельне вивчення механізму, специфіки та наслідків трансформаційних змін на фінішному...
EUR 49.00

Яневський Д.
Бандера. Шухевич. Мельник. Коновалець. Стецько. Сташинський. Судоплатов. Портрет на тлі епохи. / Яневський Д.. Харьков : Фоліо, 2021. 512, Broschiert (Великий науковий проект) 978-966-03-9855-9
Яку Українську Самостійну Соборну Державу хотіли бачити, про яку мріяли і за яку гинули в незліченній до сьогодні кіль­кості ті, хто називали себе «українськими націоналістами»? Якою бачили її Провід ОУН і прихильники Ст...
EUR 54.00

Коляда І., Борчук С., Ільницький І.
Іван Богун. / Коляда І., Борчук С., Ільницький І.. Харьков : Фоліо, 2021. 128, Broschiert (Знаменитi українцi) 978-966-03-9640-1
Усі сучасники Богуна відзначали його розум, хитрість, хоробрість і талант полководця. Він відмовився від реєстрового чину і маєтків, які обіцяли йому поляки, і підтримав визвольну війну українського народу проти Польщі (...
EUR 28.00
Общественные науки / Международные отношения


Михайло Омелянович-Павленко
Українсько-польська війна 1918-1919. / Михайло Омелянович-Павленко. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 156, Broschiert (Знаменитi українцi) 978-611-01-2340-2
Репринтне видання...
EUR 32.00
Общественные науки / Политика


За ред. П.І. Юхименка
Глобалізація та політика національної безпеки. / За ред. П.І. Юхименка. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 408, Broschiert (Знаменитi українцi) 978-611-01-2367-9
Підручник присвячений висвітленню проблем захищеності державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз в у...
EUR 42.00

Норман Энджел
Великое заблуждение. Очерк о мнимых выгодах военной мощи наций. / Норман Энджел. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 364, Broschiert (Знаменитi українцi) 978-611-01-2344-0
Ральф Норман Энджелл (1873-1967) - английский публицист, лауреат Нобелевской премии мира 1933 г. Написанная в 1911 г., книга «Великое заблуждение» заложила основы теории, получившей по имени· автора популярное название «...
EUR 45.00

Ломброзо Чезаре
Политическая преступность. / Ломброзо Чезаре. Київ : КНТ, 2021. 476, Broschiert (Знаменитi українцi) 978-611-01-2407-2
Ученый и криминалист Чезаре Ломброзо вошел в историю как автор теории о биологической предрасположенности ряда людей к совершению преступлений — теории, в известной мере заложила основы современной криминальной антрополо...
EUR 70.00

Шмитт Карл
Понятие политического. / Шмитт Карл. Київ : КНТ, 2021. 672, Broschiert (Знаменитi українцi) 978-611-01-2417-1
Впервые на русском языке издано классическое сочинение Карла Шмитта «Понятие политического» со всеми добавлениями и примечаниями, а также в заново выполненных и отредактированных переводах работы «Политическая теология»,...
EUR 84.00
Общественные науки / Экономика


Kozak Y.
International Economics. Questions and Answers. Training manual. / Kozak Y.. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 439, Broschiert (Знаменитi українцi) 978-611-01-2413-3
У підручнику розглядаються основні міжнародні економічні проблеми, сучасна економічна теорія (Мікроекономіка, Макроекономіка, Міжнародна економіка). Основні теорії міжнародної торгівлі та торгової політики, міжнародна м...
EUR 49.00

Y. Kozak , I. Ukhanova , O. Mindova
Introduction to foreign economic activity of enterprises.Training Manual. / Y. Kozak , I. Ukhanova , O. Mindova. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 200, Broschiert (Знаменитi українцi) 978-611-01-2286-3
The training manual contains coverage of the theoretical foundations of foreign economic activity, analyzes a number of modern problems of the functioning and development of the enterprise as the main actor of FEA. Parti...
EUR 35.00

Y. Kozak, T. Shengelia, G . Ciobanu
WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS. Volume 5. / Y. Kozak, T. Shengelia, G . Ciobanu. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 173, Broschiert (WORLD ECONOMY and INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS) 978-611-01-2364-8
The Fifth volume of the International Scientific Collection contains articles summarizing the results of scientific research of workers of higher educational institutions of Georgia, Israel, Turkey, Ukraine, Poland and M...
EUR 33.00

Y. Kozak
WORLD ECONOMY and INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS. / Y. Kozak. Київ : Центр навчальної літератури, 2010. 126, Broschiert (WORLD ECONOMY and INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS) 978-611-01 WORLD ECONOMY
The collection contains articles summarizing the results of scientific research of workers of higher educational institutions of Georgia, Israel , Ukraine, Poland, and Moldova. The articles are devoted to the actual prob...


С. В. Бойченко, А. В. Яковлєва
Альтернативні енергоресурси. Вступ до спеціальності. Навчальний посібник. / С. В. Бойченко, А. В. Яковлєва. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 390, Broschiert (WORLD ECONOMY and INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS) 978-611-01-2181-1
Навчальний посібник містить теоретичний і практичний матеріал з основних напрямів альтернативної енергетики. Розглянуто загальні поняття про альтернативну енергетику та альтернативні джерела енергії. Сучасний стан та пер...
EUR 46.00

Плаксієнко В.Я.
Бухгалтерський облік як наука: від основ до наукової картини світу. / Плаксієнко В.Я.. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 320, Broschiert (WORLD ECONOMY and INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS) 978-611-01-2277-1
У колективній монографії наводяться історичні, методологічні та організаційні аспекти розвитку бухгалтерського обліку як важливої самостійної та динамічної науки в галузі економіки. Авторами всебічно розглянуті як концеп...
EUR 43.00

Т.О. Зінчук, Н.М. Куцмус
Нова світова економіка: менеджмент, технології, стратегії. / Т.О. Зінчук, Н.М. Куцмус. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 372, Broschiert (WORLD ECONOMY and INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS) 978-611-01-2412-6
...
EUR 45.00

Козак Ю.Г.
Основи зовнішньоекономічної діяльності підприємств. / Козак Ю.Г.. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 269, Broschiert (WORLD ECONOMY and INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS) 978-611-01-2287-0
У навчальному посібнику розкривається економічний зміст та практичні аспекти формування й розвитку сучасної системи зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Досліджуються теоретичні засади, організаційно-правові умов...
EUR 39.00
Общественные науки / Маркетинг, менеджмент


Андросюк В. Г.
Антикорупційний менеджмент. Підручник. / Андросюк В. Г.. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 768, Broschiert (WORLD ECONOMY and INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS) 978-611-01-2280-1
У підручнику розкрито теоретико-правові засади антикорупційного менеджменту в Україні, визначено напрями його організації та практичного застосування в діяльності юридичних осіб публічного права, а також окреслено його п...
EUR 84.00
Естественные науки / Математика


Бевз Григорій Петрович
Моя методика математики. / Бевз Григорій Петрович. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2021. 584, Broschiert (WORLD ECONOMY and INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS) 978-966-10-6445-3
Книга видатного українського математика-методиста, автора шкільних підручників, довідників, численних посібників з методики навчання математики і проведення факультативних та позакласних занять, а також публіцистичних, і...
EUR 59.00
Естественные науки / Химия


Попель П., Крикля Л.
ХІМІЯ. 8 кл. Підручник (українською мовою). / Попель П., Крикля Л.. Київ : Академія, 2021. 232, Broschiert (WORLD ECONOMY and INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS) 978-966-580-626-4
У підручнику охарактеризовано взаємозв’язки природи і суспільства, динаміку впливу на людську спільноту космічних, планетарних, локальних природних явищ і процесів, а також наслідки антропогенного втручання у навколишнє ...
EUR 37.00
Медицина / Общие вопросы


Килівник В.С.
Курортологія: історичні, організаційні та клінічні аспекти. Монографія. / Килівник В.С.. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 232, Broschiert (WORLD ECONOMY and INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS) 978-611-0124-02-7
В роботі висвітлено теоретичні та практичні засади курортології і санаторно-курортного лікування. Видання призначено для студентів та інтернів медичних ВНЗ, практикуючих лікарів різних спеціальностей, усіх тих, хто цікав...
EUR 37.00
Медицина / Питание


Димань Т., Гриневич Н., Мазур Т.
БЕЗПЕКА ХАРЧОВИХ ГІДРОБІОНТІВ. / Димань Т., Гриневич Н., Мазур Т.. Київ : Академія, 2022. 256, Broschiert (Альма-матер) 978-966-580-648-6
У підручнику наведено загальні відомості про поживну цінність харчових гідробіонтів (морських і прісноводних організмів). Детально охарактеризовано основні групи забруднювальних речовин, наявність яких негативно позначає...
EUR 37.00
Общественные науки / Общая история / Археология


Ольговский С.Я.
Цветная металлообработка Северного Причерноморья VII-V вв. до н.э. 2-е издание. / Ольговский С.Я.. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 280, Broschiert (Альма-матер) 978-611-01-2599-4
В монографии публикуются результаты сравнительного анализа остатков бронзолитейного производства Нижнего Побужья и Среднего Поднепровья VII–V вв. до н. э. Пересмотрено мнение о ведущей роли греческой металлообработки в С...
EUR 40.00...............................................................................................................................................................................................................................

Кроме того, вы можете заказать у нас книги на русском и украинском языках по любой интересующей вас тематике.. 
Мы будем рады сообщить вам о ценах и сроках доставки по запросу. 

Вы также можете оформить заказ в виде заказа EDIFACT по электронной почте: bestellung@exlibrus.de E-Mail : info@exlibrus.net; bestellung@exlibrus.de GLN: 4399902041461 

Почтовый адрес: Maryna Sosnova Am Neuenhof 10 40629 Düsseldorf 

Вы можете настроить уведомления о новых книгах в выбранных категориях и периодических изданиях: настройка или Отказаться от ВСЕХ подписок и рассылок по этой ссылке: отписаться 

Более подробную информацию и предложения можно найти на нашем сайте: www.exlibrus.net 

Ваша Марина Соснова, Exlibrus-Team Тел.: +49 15201768136